Η Gulf στον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Gulf’s star-studded motor racing record extends further into history than many people can recall.